Linkje hoe doe je dat nu

1 maart


· Hester is voorzitter
· Uitwisselen informatie
àhandouts maken voor eigen stoornis
Overzicht ommentaar leveren
Noot: commentaar ook leveren op notulisten en voorzitters


· Ellen maakt van dysfasie wel een protocol en handout en van dyslexie niet. Dit omdat beide onderwerpen te veel werk zou zijn.
· Theo mailt/zet zijn Zorgplan ook online
· Maarten vindt de visie belangrijker dan de inhoud van het zorgplan
· Ellen maakt frame voor zorgplan


Verdeling zorgplannen doorlezen

Cyriel + Tom
Maarten+Ellen
Hester + Theo

àzorgplannen doorleren

· Alle zorgplannen worden bekeken en de sterke punten ingevuld op het frame in de wiki. Er zal vervolgens gestemd worden welke punten sterk zijn en welke niet.

· Handouts online zetten voor komende maandag.Zorgplan
  1. Visie
  2. intake/grenzen
  3. normale begeleiding/mentoren
  4. 1 signalering zorgbehoefte
2 cirkel/boom van de 3 lijnen
3 zorg advies team
5. orientatie vervolgonderwijs / werkvoorbereidingNotulen 15-02-10 door Maarten Mannee
Deze avond begon met een lezing over dyslexie. Deze komt in zijn geheel op sharepoint te staan, dus daar hoef ik hier niets van weer te geven.
In het lokaal worden er door John Hukom enkele tips gegeven en mededelingen gedaan:

q Ga voor het lezen van elkaars producten een deadline afspreken.
q Er worden in groepen afspraken gemaakt over feedback geven door twee personen op een stuk van een ander, zo hoef je niet alles te lezen.
q Voor het product van je literatuurstudie moet je ongeveer rekenen op anderhalf á twee A-4.
q Als je een lesvoorbereiding uitwerkt ook aangeven hoe je de les afsluit.
q Volgende keer is 1 maart, dan gaan we verder met fase 1.2.
q Je moet een handout maken van je eigen inventarisatie. (ong. één tot anderhalf A-4)
Daarin komen de essentiële zaken te staan.

q In fase -2- moet je als groepje een zorgplan gaan schrijven. Je hoeft dan niet opnieuw het wiel uit te gaan vinden. Verzamel verschillende zorgplannen en kies er vervolgens twee uit waar je gedeeltes van gaat gebruiken. (taken verdelen)
q In fase 2.2 moet er een protocol komen. Dit kun je knippen/plakken uit je eigen stukken.
q 2.3 Visie op zorg. Dit is een belangrijk onderdeel in het uiteindelijke document. Je moet hier als groep iets persoonlijks in hebben staan. Dit wordt de inleiding op het zorgplan.

Hierna zijn we als groep -4- verder gaan overleggen a.d.h.v. de agenda die dagvoorzitter Tom had opgesteld en gemaild.
Vooraf: Ellen gaat de stoornis dysfasie ipv dyslexie doen. Dit wordt afgestemd met de groep en met John en is akkoord.
Cyril brengt in hoe we om moeten gaan met leerlingen van gescheiden ouders. Dit komt momenteel zo vaak voor, dat we het wel in een zorgplan op kunnen nemen. Het is weliswaar geen stoornis, maar deze leerlingen hebben wel zorg en aandacht nodig. Is goed om straks op te nemen in onze “visie op zorg”. Ellen noemt hierbij het voorbeeld van een mentor-plus voor leerlingen zonder rugzak, die toch een toegevoegde mentor hebben voor dit soort aandacht.

We werken de agenda af:
1. Terugblik op gemaakte afspraken:
1.1. Feedback: op blz. 10/11 van de reader staat een lijst met punten die je kunt gebruiken. Tom maakt een schema zodat ieder groepslid feedback krijgt op zijn aandeel door twee andere groepsleden.
Feedback kun je op de wikipages onder “discussion” plaatsen.
1.2 De gemaakte documenten van Tom, Cyril, Theo en Ellen (deels) staan inmiddels op de site.
We zetten alles op de wikipages ook onderdeel B: het onderzoek op de werkplek.
We spreken af dat de deadline voor deze documenten maandag 22 februari 2010, 23.59 uur is. Dan moet het geplaatst zijn en kunnen de groepsleden feedback gaan geven.
1.3 Uitwisseling van bronnen: als er handige sites zijn, zullen deze op de wikipages geplaatst worden als handige links. Tom maakt een extra pagina met links.
2.
Wikipages
Tom vraagt naar onze ervaringen. Er zijn nog geen echte slechte ervaringen. Het blijkt wel dat het het meest makkelijk is om een document in Word te typen en dit dan d.m.v. knippen/plakken op de site te zetten.

3.
Voortgang inventarisatieproduct.
Ellen wil het startdocument wel gaan completeren en afmaken. De gedeeltes die de groepsleden nog moeten maken, dan graag naar haar mailen, zodat dit z.s.m. klaar kan zijn.
Er wordt ook een afspraak gemaakt dat dit soort notulen ook op de wikipages komt te staan, onder de kop “notulen”
4.
Stiekem gluren naar fase -2-
Dit is eigenlijk al even gedaan o.l.v. John met de gehele groep (klas). Zie voor de meest relevante zaken, de daar genoemde tips en mededelingen.
Iedereen zorgt voor een zorgplan, het liefst van de school waar hij/zij werkt.
5.
Planning
Voor wat betreft de data gaan we de studiewijzer precies volgen. Het lijkt het meest praktisch en haalbaar te zijn om de genoemde data te volgen. Dat houdt in dat we 15-03 een eindproduct in moeten leveren en dat we daar feedback op kunnen krijgen en dat er 22-03 een definitief eindproduct moet liggen.
Op 01-03 moet iedereen een zorgplan meenemen en dit van te voren op de wikipages plaatsen, zodat we er dan twee uit kunnen kiezen om verder mee te werken.
Rond 20.20 uur zijn we weer de laatste groep die het lokaal verlaat.

Notulist: Maarten ManneeNOTULEN 15 MAART


Notulen bijeenkomt zorgverbreding 15 maart 2010
Voorzitter: Theo
Notulist: Ellen
Aanwezig: Cyril, Hester, Maarten, Tom, Ellen, Theo
Les van John:
- Zie presentatie John
- Belangrijk: workshop is een doe moment
Eindgesprek: -(groepsgesprekken)
· Globale kennis van al de stoornissen
· Globaal wat weten van zorgplan ( lijnen en dergelijke)
· Je eigen visie op zorg en zorgleerlingen
· Meer verdiepingsvragen aan de experts. Dus focus je op je eigen stuk
· Aan einde van gesprek stuur je individueel verslagnaar John
Folders:
Opmerking van Ellen: niet letterlijk overnemen voetnoten en dergelijk veranderen tot eigen product
Folder: Asperger voor leerlingen en ODD voor ouders.
John komt korte evaluatie ronde houden. Gaat persoonlijk bij iedereen langs.
Alleen eerste competentie verwerken in IPV.
1. Terugblik op gemaakte afspraken:
a. Protocollen in orde maken -- 17 maart
b. Werkplek onderzoek nog niet in orde bij Cyril.
c. Feedback op stoornis door Theo moet nog gedaan worden-- 17 maart
d. Feedback op notulen en voorzitter nog niet compleet
e. Lesvoorbereidingen Asperger en NLD ontbreken nog
f. Onderzoek werkpleK Hester en Cyril ontbreken
g. Namen bijzetten lesvoorbereidingen Tom en Cyril
h. Aanpassen pagina nav. Feedback --22 maart
i. Notulen van 8 februari compleet maken
j. Notulen waren te laat ( moeten echt zelfde avond online)

2. Even gekeken naar wijzingen zorgplan. Cyril kijkt naar de opmaak.

3. Asperger: Toneelstukje om de Asperger leerling te herkennen. Dat bespreken dan uitleggen hoe er mee om te gaan. Daarna toneelstukje hoe het beter gaat. Voor docenten.

Nog niet duidelijk hoe dat aan te pakken nog niet concreet mee aan het werk geweest.

ODD: Powerpoint en Brochure zijn klaar. Workshop voor ouders van kind met ODD of moet vermoedens van ODD of ouders die geïnteresseerd zijn.

AD(H)D: workshop voor docenten. Flap over met term en dan mindmap maken over ADHD en ADD. Ellen heeft testje gemaakt en Maarten powerpoint-presentatie vanuit chaos ( ADHD denken) Terug naar verschillen en handleiding hoe mee om te gaan. Tijdsplan gemaakt.

4. Rondvraag:
Cyril: niet
Hester: niet
Theo: tip ODD uitzending Ned 2 23.45 uur.
Tom: niet
Maarten: Folder aspergert moet flitsender.
Ellen: niet